Neke stvari ne treba sakriti

Lokacija: UK Parobrod

Datum i vrijeme: 14. 11. 2014. u 20:40

Trajanje: 30 min

Lidija Špegar, Hrvatska, 2014.

Film prati istraživanje Nives Jagodić o njezinu djedu, dr. Jozi Jagodiću, doktoru u bjelovarskoj općoj bolnici koji je posthumno dobio priznanje „Pravednik među narodima“. Kroz njezina putovanja i razgovor s čovjekom kojemu je dr. Joza Jagodić spasio život, saznajemo kakvom se riziku izlagao kroz čitav Drugi svjetski rat kako bi spašavao civile od sigurne smrti. Njegov život otkriva što je to u ljudima zbog čega u jednom trenutku naprave nešto plemenito i pravedno pa i po cijenu vlastitog života.