Florin plamen

Lokacija: UK Parobrod

Datum i vrijeme: 15. 11. 2014. u 20:30

Duration: 58 min

Curt Fissel, Ellen Friedland, USA, 2014.

Florin plamen je snažan jednosatni dokumentarac o životu i glazbi poznate 90-godišnje sefardske skladateljice i umjetnice Flory Jagode. Dokumentarac prepliće Florinu osobnu pripovijest i odabir s njezinog dirljivog koncerta iz rujna 2013. u Kongresnoj knjižnici. Florin plamen je snažan jednosatni dokumentarac o životu i glazbi poznate 90-godišnje sefardske skladateljice i umjetnice Flory Jagode. Dokumentarac prepliće Florinu osobnu pripovijest i odabir s njezinog dirljivog koncerta iz rujna 2013. u Kongresnoj knjižnici.